Monthly Archives: január 2016

Zníženie poplatkov pre obchodný register

By |2018-03-18T22:29:57+01:00január 30th, 2016|Podnikanie, Zákon|

Zníženie poplatkov pre obchodný register od 1.1. 2016 Od roku 2016 dochádza k zníženiu poplatkov vo veciach obchodného registra (ďalej len „OR“). Pokles súdnych poplatkov súvisiacich so zakladaním firiem je takmer desaťpercentný, čo znižuje už prvotné vstupné náklady na vznik spoločnosti. Zníženie súdnych poplatkov za zápis spoločnosti do obchodného registra Novelou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) dochádza od 1.1.2016 k zníženiu väčšiny poplatkov vo veciach OR. Pokles poplatkov je takmer desaťpercentný a ich výška už neobsahuje centy, ale je zaokrúhlená [...]