Monthly Archives: február 2016

5 dôležitých zmien v Obchodnom zákonníku

By |2018-03-18T22:29:43+01:00február 8th, 2016|Podnikanie, Zákon|

 Od 01.01.2016 nie je potrebný výpis z bankového účtu pri založení spoločnosti Do 31.12.2015 sa museli peňažné vklady pred vznikom spoločnosti vkladať na osobitný účet v banke. Výpis z tohto bankového účtu sa spolu s písomným vyhlásením správcu vkladu prikladal k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra na preukázanie splatenia peňažných vkladov. Táto povinnosť od 1. januára 2016 zaniká a peňažné vklady sa pri založení spoločnosti vkladajú aj v hotovosti. Na preukázanie splatenia peňažných vkladov pri podávaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra postačuje písomné vyhlásenie správcu vkladu o ich splatení.  Od 01.01.2016 zavedenie registra diskvalifikácií – zoznamu [...]