Monthly Archives: marec 2018

Ako poukázať 2 % z dane fyzickej osoby v roku 2018?

By |2018-03-29T12:18:06+01:00marec 29th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie, Zákon|

Ako poukázať 2 % z dane fyzickej osoby v roku 2018? Potrebujete jednoduchý ale hlavne praktický návod ako darovať 2 % z vašich daní ak ste fyzická osoba? Poukazujú sa vždy 2 % z dane? Dokedy je termín na darovanie? Na tieto otázky vám odpovieme v tomto článku. Koľko % zo zaplatenej dane príjmov môže poukázať fyzická osoba (napr. zamestnanec, podnikateľ)? Fyzická osoba (ďalej len „FO“,napr. zamestnanec alebo SZČO – živnostník a pod.) môže poukázať 2 % alebo 3 % z dane z príjmov po splnení zákonom stanovených podmienok. Pre poukázanie 2 % z dane musíte spĺňať tieto podmienky: zamestnanec, [...]

Ochrana obchodného tajomstva

By |2018-03-27T09:49:20+01:00marec 26th, 2018|Podnikanie, Zákon|

Ochrana obchodného tajomstva Pojem obchodné tajomstvo sa v podnikateľskom prostredí používa pomerne často, ale nie vždy správne. Informácie tvoriace obchodné tajomstvo sú často predpokladom úspechu podnikateľa. Často je to práve obchodné tajomstvo, ktoré podnikateľa odlišuje od konkurencie a preto je to hlavný dôvod, ktorý vedie podnikateľov k jeho ochrane a nesprístupňovaniu. Kedy môžeme hovoriť o obchodnom tajomstve a kedy len o citlivej informácii? A ako sa môžeme brániť v prípade porušenia obchodného tajomstva? Na to, aby určitá informácia mohla byť považovaná za obchodné tajomstvo nestačí, aby sme si sami v obchodných dokumentoch uviedli, že daná informácia je obchodným tajomstvom. Je [...]

Novela zákonníka práce v roku 2018

By |2018-03-21T22:07:08+01:00marec 21st, 2018|Podnikanie, Zákon|

Novela zákonníka práce v roku 2018 Začiatkom tohto roka Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou zavádza viacero noviniek v oblasti zamestnávania. Prinášame ich prehľad. Pôvodný návrh ohľadom mzdového zvýhodnenia: zvýšenie minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia poskytovaného za nočnú prácu zo súčasnej sadzby 20 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu nočnej práce na 50 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu, zvýšenie minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok zo súčasnej sadzby 50 % priemerného zárobku zamestnanca na 100 % priemerného zárobku zamestnanca, zavedenie nového osobitného mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a [...]

Elektronické podanie daňového priznania PO

By |2018-03-18T22:31:21+01:00marec 16th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie|

Elektronické podanie daňového priznania Firmy podávajú daňové priznanie už len elektronicky. Kroky, ktoré musia urobiť si prečítajte v tomto článku. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri SR ako aj ich zástupcov podávajú tohtoročné priznania k dani z príjmov už len elektronicky a to najneskôr do 3. apríla, ak si lehotu nepredĺžia. Na elektronickú komunikáciu sa však musia najskôr registrovať na portáli Finančnej správy (www.financnasprava.sk). Právnické osoby, ktoré tento rok ešte finančnej správe nemuseli podávať žiadne dokumenty elektronicky, napríklad k dani z motorových vozidiel, a nie sú stále zaregistrované, musia tak spraviť v najbližších dňoch. Finančná správa zároveň pripomína, že sa registruje [...]

Daňové priznanie FO za rok 2017

By |2018-03-16T11:30:42+01:00marec 14th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie|

Daňové priznanie za rok 2017 (podané v roku 2018) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2017 sa podáva v lehote do 03.04.2018 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je určený pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa (t.j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy [...]

Byť či nebyť platiteľom DPH?

By |2018-03-16T11:31:13+01:00marec 6th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|

Byť či nebyť platiteľom DPH? Veľká časť začínajúcich podnikateľov rozmýšľa, či sa stať alebo nestať platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”). Poznáme dva varianty: neplatiteľ DPH: takýto podnikateľský subjekt DPH vôbec „nerieši“. Na fakturách udáva jednu konečnú sumu, ktorú mu objednávateľ zaplatí. platiteľ DPH: spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH musí k svojej predajnej cene pripočítať ešte 20 % - nú daň z pridanej hodnoty. Ako sme už spomenuli vyššie, platitelia DPH k cene svojich tovarov a služieb pripočítavajú ešte 20 %-nú DPH. Na prvý pohľad sa síce javí, že platitelia DPH sú oproti neplatiteľom drahší o [...]