Ako založiť s.r.o.? Krok za krokom.

Ako založiť s.r.o.? Krok za krokom.

By |2018-03-18T22:27:14+01:00február 17th, 2018|Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|0 Comments

Kroky ako založiť s.r.o.

Tento blog by som rád venoval tomu, čo všetko obnáša založiť si svoju firmu – konkrétne s.r.o. Množstvo ľudí, hlavne laikov v danom obore si myslí, že je to takpovediac jednoduchá záležitosť. Prejdeme si preto krok za krokom, na čo nesmieme pri zakladaní spoločnosti s.r.o. zabudnúť. Zámerne zároveň uvádzam čas a náklady vynaložené pri každom kroku.

Ak by ste si zvolili cestu, ktorou sa vyberiete svojpomocne, mali by ste prejsť postupne týmito krokmi:
1. Voľba názvu firmy,
2. Výber sídla firmy,
3. Voľba predmetov podnikania,
4. Vypracovanie potrebných dokumentov,
5. Vyžiadanie súhlasu správcu dane,
6. Základné imanie – postup a možnosti splatenia,
7. Overenie dokumentov,
8. Postup na získanie živnostenského oprávnenia,
9. Zápis do obchodného registra,
10. Registrácia na daňovom úrade,

Prejdeme si to však detajlnejšie.


1. Začneme premyslením si obchodného mena:

 • daný názov firmy už nesmie existovať, čo si môžete skontrolovať na stránke www.orsr.sk;
 • je vhodné, pokiaľ je doména s Vašim názvom novej firmy voľná;
 • na názov firmy nesmie byť registrovaná ochranná známka;
 • myslite na to, že názov firmy budete častokrát diktovať cez telefón alebo aj osobne. Je preto vhodné, keď názov firmy bude dobre vyslovovateľný;
 • názov firmy by mal byť ľahko zapamatateľný;
 • je taktiež dôležité, aby ste si vymysleli taký názov firmy, ktorý nie je príliš podobný už existujúcemu.

Náklady: 0 Eur
Čas: 1 hod.


2. Vyriešiť otázku sídla spoločnosti. V prípade, že ste vlastník nehnuteľnosti, musíte ísť na kataster nehnuteľností a vyžiadať si výpis z listu vlastníctva na právne účely za 8 Eur. V prípade, že nie ste vlastník a sídlo si len prenajímate, potrebujete aspoň internetový výpis z listu vlastníctva a súhlas vlastníka nehnuteľnosti na zriadenie sídla Vašej novej spoločnosti. Sídlom spoločnosti s.r.o. môže byť dom, byt, či nebytový priestor. Ako sme vyššie spomenuli, ku zriadeniu sídla spoločnosti treba mať súhlas vlastníkov nehnuteľnosti. Znamená to, že danú nehnuteľnosť nemusíte vlastniť, ale potrebujete súhlas od vlastníka.
Upozornenie: ako sídlo firmy nemôže byť zriadený P.O.Box (poštový priečinok)

Náklady: 0 – 8 Eur
Čas: 3 – 6 hodín


3. Premyslenie obchodných činností, prípadné navštívenie živnostenského úradu a konzultácia jednotlivých živností s pracovníčkami úradu.
Výber činností, ktoré si zvolíte ku Vašej novozakladajúcej firme sa delia na: 

 • voľné živnosti – nie je potrebná odborná spôsobilosť (kolok – 5 Eur);
 • viazané živnosti – potrebná odborná spôsobilosť (kolok – 15 Eur);
 • remeselné živnosti – potrebná odborná spôsobilosť vyučená v odbore.

V prípade, že sa žiadosť o založenie firmy podáva elektronicky, tak sa za voľné živnosti neplatí nič. Aj keby ste si ich pridali 50 do zoznamu. Za viazané a remeselné sa platí polovica, čize 7,50 Eur namiesto 15 Eur. Aj tu sa ukazuje, že ak nemáte ZEP, neoplatí sa s.r.o. firmu zakladať svojpomocne.

Medzi predmety podnikania môžu byť aj činnosti, ktoré nie sú živnosťou. Jedná sa o činnosti architektov, činnosti agentúr dočasného zamestnávania, lekárov, prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a pod. Postup pre získanie takéhoto oprávnenia sa spravuje osobitným zákonom podľa daných predmetov podnikania.

Náklady: 0 Eur
Čas: pol dňa


4,5,6. Vypracovanie kompletných dokumentov potrebných pre založenie s.r.o. – zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, podpisový vzor konateľa, vyhlásenie správcu vkladu, vyhlásenie jediného spoločníka.
Ak máte potrebné právnické vzdelanie, môžete si vypracovať zmluvy aj sami. Druhou možnosťou je, že si problematiku môžete naštudovať na internete a približne za tri-štyri dni by ste to mali dokázať zvládnuť aj bez právnického vzdelania. Tretia možnosť je stiahnuť si vzory zmlúv z internetu. Na druhej strane Vám však nikto nezaručí ich kvalitu alebo odbornosť. Píšem to z vlastnej skúsenosti, pretože som skúsil niekoľko takých zmlúv preštudovať a nakoľko mám potrebné vzdelanie, kvalita je na zlej úrovni. Posledná a najdrahšia možnosť je dať si zmluvy vypracovať právnikom resp. advokátom, tu sa však bavíme o stovkách eur.

Nezabudnite ešte na splatenie základného imania. ZI spoločnosti (vklady všetkých spoločníkov spolu) musí byť minimálne 5.000 Eur. Je potrebné určiť správcu vkladu, ktorým je obvykle jeden zo spoločníkov zakladajúcej s.r.o. Vklad spoločníka je väčšinou peňažný, ale môže íst aj o nepeňažný vklad. V prípade jediného spoločníka musí byť ZI splatené v plnej výške. Pri viacerých spoločníkov musí byť výška vkladu jedného spoločníka minimálne 750 Eur. Každý zo spoločníkov musí splatiť svoj vklad vo výške min. 30%. Súčet všetkých splatených vkladov (peňažných aj nepeňažných) od každého spoločníka musí byť min. 50% zo zákonom stanovenej výšky ZI.

Náklady: 0 – 500 Eur
Čas: 3 hod. – 3 dni


7. Vypracované zmluvy overíme u notára, kde za overenie podpisov zaplatíte cca. 40 eur. Ak návrh nebudete posielať elektronicky zo zaručeným elektronickým podpisom, tak potrebujete 4 kópie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, 2 podpisové vzory, 2 vyhlásenia správcu vkladu, 2 vyhlásenia jediného spoločníka. Ak by ste však chceli ušetriť nejaké peniaze, na matrike vám podpisy overia lacnejšie.

Náklady: 40 Eur
Čas: 2 hod.

8. Pokračujete osobnou návštevou živnostenského registra, kde musíte vyplniť formulár pre právnické osoby na živnostenský úrad. Musíte zaplatiť správny poplatok za živnosti a to 5 Eur za každú voľnú a 15 Eur za každú viazanú alebo remeselnú. Rátajte s tým, že pri viazanej alebo remeselnej Vás zo živnostenského úradu minimálne raz otočia kvôli tomu, že doklady potrebné na preukázanie odbornej spôsobilosti nikdy nebudete mať úplne v poriadku. Poplatok sa uhrádza v ďaľšej rade buď priamo na úrade v pokladni alebo si musíte kúpiť kolky na pošte.
Podnikateľa oprávňuje na vykonávanie podnikateľskej činnosti doklad živnostenského oprávnenia. Preto konateľ zakladajúcej s.r.o. žiada o vydanie živnostenského oprávnenia na jednotlivé predmety činnosti.
Živnostenské oprávnenie sa vystavuje na obvodnom úrade na odbore živnostenského podnikania, resp. živnostenský úrad a to záleží od sídla zakladajúcej s.r.o. Adresy živnostenských úradov nájdete na adrese: http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

Náklady: podľa počtu živností 5 – 200 Eur
Čas: 2-4 hod.


 • Čakáte 7 dní, kým Vám živnostenský úrad vydá oprávnenie o živnostenskom podnikaní.

Náklady: 0 Eur
Čas: 7 dní


9. Vyplníte návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý musíte tiež podpísať u notára. Tento doklad môžete podpísať až po tom, čo Vám živnostenský register pridelí IČO.

Náklady: 10 Eur
Čas: 2 hod.


 •  Musíte si kúpiť na pošte kolok v hodnote 300 Eur (od r. 2016 namiesto 331,50 Eur), alebo žiadosť podáte elektronicky, kedy ušetríte polovicu vynaložených nákladov.

Náklady: 300 Eur
Čas: 30 min.


 • Idete na obchodný register, kde si minimálne pol hodinu počkáte v rade na podateľni, odovzdáte formulár spolu s ostatnými dokumentami.

Náklady: 0 Eur
Čas: 1 hod.


 • Čakáte na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Náklady: 0 Eur
Čas: 3 – 7 dní


 • Idete opäť na obchodný register po výpis z obchodného registra, poprípade Vám ho zašlú poštou.

Náklady: 0 Eur
Čas: 0 – 7 dní


ZHRNUTIE

Celkové náklady: 356 – 1 095,-Eur (plus-minus)
Celkový čas potrebný na založenie: 14 – 21 dní, z toho min. 21 hod vášho pracovného času sa na tom musíte aktívne podielať.

V danom variante počítame s tým, že máte bezchybné zmluvy, súhlasy vlastníkov a vyplnené tlačivá. V prípade, že Vám žiadosť vrátia, resp. budete musieť podať námietku čas potrebný na založenie sa Vám niekoľkokrát znásobí a môže sa pretiahnuť aj na dva mesiace.
Založiť si eseročku na Slovensku je pomerne rozsiahla a komplikovaná záležitosť. Navyše, každá firma je iná a má svoje špecifiká, preto sa to nedá zovšeobecniť do jedného návodu a treba mať rozsiahle skúsenosti, aby ste vedeli založiť akúkoľvek firmu bez chyby.
Náklady pri založení firmy svojpomocne sa minimálne vyrovnajú, vo väčšine prípadov prevyšujú sumu, ktorú by ste zaplatili pri založení vašej firmy odborníkmi – najlepšie právnikmi. Na dnešnom trhu však existuje množstvo firiem zaoberajúcich sa danou činnosťou, ktorí nedisponujú žiadnymi právnikmi, preto si dávajte naozaj pozor, koho oslovíte.