admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 43 blog entries.

Odvody z dohôd dôchodcov od júla 2018

By |2018-05-29T12:34:10+01:00máj 29th, 2018|Dane a účtovníctvo, Zákon|

Odvody z dohôd dôchodcov od júla 2018 Od 01.07.2018 si budú môcť aj dôchodcovia pracujúci na dohodu uplatňovať odvodovú výnimku na sociálne poistenie. Vďaka nej sa im zvýši čistá mzda a zamestnávatelia budú za nich platiť nižšie odvody. Prečítajte si podrobnejšie informácie v nasledujúcom článku. Ešte v roku 2017 bol schválený zákon, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Niektoré ustanovenia tejto novely nadobúdajú účinnosť až v roku 2018. Pre niektoré skupiny zamestnancov a ich zamestnávateľov je pozitívnou zmenou rozšírenie rozsahu uplatňovania odvodovej výnimky na [...]

Zmeny v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

By |2018-05-23T20:50:18+01:00máj 23rd, 2018|Novinky, Podnikanie, Zákon, Zmeny v podnikaní|

6 zmien v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti od 15.03.2018 Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je od 15.03.2018 prísnejší. Viete, že ako podnikateľ musíte po novom pri hotovostných obchodoch najmenej v sume 10 000€ ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu? V nasledujúcich riadkoch sa dočítate viac. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len„zákon“) upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Jeho hlavným cieľom je zabraňovať [...]

NOVÉ! Bezplatné školenia k elektronickej komunikácii

By |2018-05-18T12:09:23+01:00máj 18th, 2018|Novinky, Podnikanie, S.R.O., Zmeny v podnikaní|

Finančná správa spúšťa bezplatné školenia k elektronickej komunikácii Finančná správa pripravila bezplatné školenia k elektronickej komunikácii pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorí od 1. júla tohto roku majú zákonnú povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky. Zatiaľ osem naplánovaných štvorhodinových školení sa uskutoční v troch mestách – v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach – v termíne od 21. mája do 6. júna 2018. Povinná elektronická komunikácia čaká od 1. júla na všetky fyzické osoby – podnikateľov Finančná správa pripravila sériu bezplatných školení, na ktorých budú mať podnikatelia možnosť oboznámiť sa s témou povinnej elektronickej komunikácie s finančnou správou. Súčasťou školenia budú aj praktické ukážky registrácie [...]

Overenie podpisu – notár vs. matrika

By |2018-05-18T22:20:40+01:00máj 16th, 2018|Podnikanie, S.R.O.|

Overenie podpisu – notár vs. matrika (mestský úrad) Nielen pri podnikateľských aktivitách ale aj v osobnom živote sa pomerne často stretávame s nutnosťou úradného overenia dokumentov. Okrem zákonného znenia „osvedčenie pravosti podpisu na listine (tzv. legalizácia)“ sa pre notársky úkon používa aj ľudové označenie „overenie podpisu“ (pri zahraničných úkonoch – resp. dokumentoch sa používa výraz apostilácia). Napríklad už pri samotnom založení s.r.o. alebo iných obdobných úkonoch je nutné predložiť overenú zakladateľskú listinu (spoločenskú zmluvu) alebo inú dokumentáciu. Škála listín, na ktorých zákon alebo jednotlivec vyžaduje tzv. „overený podpis“, je teda naozaj veľmi široká. Hoci väčšina poplatkov u notára nepredstavuje na [...]

GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov

By |2018-05-07T12:47:20+01:00máj 7th, 2018|Novinky, Podnikanie, Zákon|

Kedy sa GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov dotkne aj bežného podnikateľa? Čo je to GDPR a aký je rozdiel medzi GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov? Aké sú sankcie a koho sa dotýka? Odpovede na tieto otázky ale aj viac sa dozviete v tomto článku. Čo je GDPR? GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života [...]

Som živnostník na Slovensku a chcem podnikať aj v EÚ

By |2018-05-02T21:09:05+01:00máj 2nd, 2018|Dane a účtovníctvo, Podnikanie, Zákon|

Som živnostník na Slovensku a chcem podnikať aj v EÚ Ste živnostníkom alebo SZČO a Vaším cieľom je začať podnikať v Čechách alebo inom členskom štáte EÚ? Prinášame Vám pá zaujímavých príkladov a rád, ktoré Vám pomôžu vyjasniť si danú problematiku. V prípade, že rezident SR vykonáva podnikateľskú činnosť v zmluvných štátoch, pri zdaňovaní jeho príjmov je rozhodujúci vznik stálej prevádzkarne. Právo na zdanenie jeho príjmov má zahraničný štát v prípade, ak daňovníkovi na jeho území vznikne stála prevádzkareň prostredníctvom ktorej tam vykonáva svoju činnosť. Ak daňovníkovi stála prevádzkareň v zahraničí nevznikne, svoje príjmy zdaní len v SR. (Zdroj: [...]

Oplatí sa v roku 2018 živnosť alebo s.r.o.?

By |2018-04-27T12:52:04+01:00apríl 27th, 2018|Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|

Oplatí sa v roku 2018 živnosť alebo s.r.o.?Zvažujete či je pre vás výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.? Okrem výšky daní a odvodov je potrebné myslieť aj na ďalšie fakty.Otázku, či sa viac oplatí podnikať formou spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) alebo je výhodnejšie založiť si živnosť, si kladú mnohí či už začínajúci alebo zabehnutí podnikatelia. V niektorých prípadoch, častokrát u živnostníkov, ktorých odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne narástli, zase príde otázka, či by nebolo výhodnejšie podnikať ako jednoosobová s.r.o. a týmto vysokým odvodom sa vyhnúť. Alebo opačne, či nie je výhodnejšia živnosť, nakoľko paušálne výdavky sú v súčasnosti priaznivo [...]

Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie – výhody a nevýhody

By |2018-04-17T22:03:34+01:00apríl 17th, 2018|Súdy, Zákon|

Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie – výhody a nevýhody Je lepšie domáhať sa svojich práv na všeobecnom súde alebo je lepšie využiť rozhodcovský súd? Prinášame porovnanie ich výhod a nevýhod.  Čo je to rozhodcovský súd? Na začiatok je vhodné najprv vysvetliť rozdiel medzi všeobecným (štátnym) a rozhodcovským súdom. Všeobecným súdom máme na mysli okresný súd, krajský súd a pod. Popri nich existujú aj tzv. rozhodcovské súdy, ktoré sú zriadené v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. V súčasnosti v SR existuje približne 110 rozhodcovských súdov. Ich zoznam môžete nájsť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. [...]

Príspevky pre podnikateľov na zamestnávanie absolventov škôl 2018

By |2018-04-16T22:10:29+01:00apríl 16th, 2018|Podnikanie|

Príspevky pre podnikateľov na zamestnávanie absolventov škôl v roku 2018 Prijať absolventa školy na absolventskú prax alebo zvýhodnene zamestnať mladého zamestnanca môžu podnikatelia vďaka národným projektom aj v roku 2018.   Príspevky na zamestnávanie absolventov škôl z národných projektov Pomerne veľkú časť nezamestnaných tvoria aj absolventi škôl, ktorí majú po skončení štúdia problém zamestnať sa. Štát sa snaží rôznymi opatreniami ich podiel na celkovom počte nezamestnaných znížiť. Jedným s takýchto opatrení sú tzv. „národné projekty“ ako aktívne opatrenia štátu na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o [...]