S.R.O.

Ako založiť s.r.o.? Krok za krokom.

By |2018-03-18T22:27:14+01:00február 17th, 2018|Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|

Kroky ako založiť s.r.o. Tento blog by som rád venoval tomu, čo všetko obnáša založiť si svoju firmu – konkrétne s.r.o. Množstvo ľudí, hlavne laikov v danom obore si myslí, že je to takpovediac jednoduchá záležitosť. Prejdeme si preto krok za krokom, na čo nesmieme pri zakladaní spoločnosti s.r.o. zabudnúť. Zámerne zároveň uvádzam čas a náklady vynaložené pri každom kroku. Ak by ste si zvolili cestu, ktorou sa vyberiete svojpomocne, mali by ste prejsť postupne týmito krokmi: 1. Voľba názvu firmy, 2. Výber sídla firmy, 3. Voľba predmetov podnikania, 4. Vypracovanie potrebných dokumentov, 5. Vyžiadanie súhlasu správcu dane, 6. [...]

Zrušenie povinnosti skladať ZI do banky

By |2018-03-18T22:26:44+01:00september 9th, 2016|Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|

Zrušenie povinnosti skladať základné imanie do banky Povinnosť skladať základné imanie do banky sa od 1.1.2016 ruší. Pravidlá „zakladania“ sa tak vracajú späť. V praxi však táto zmena nemala veľký význam. Zákonodarca zrejme chcel zabezpečiť, aby v spoločnostiach s.r.o. bolo základné imanie aj reálne vo výške 5 000€. Čo pri zakladaní aj bolo, ale po založení už nie, nakoľko vložené peniaze bolo možné vybrať a preúčtovať do pokladne. Vo svojej podstate sa teda nič nezmenilo, len sa zaviedla prekážka bez reálneho efektu. Zavedenie povinnosti skladať imanie na účet v banke spôsoboval v praxi len problémy. Na celý mechanizmus sa museli adaptovať banky, súdy a neposlednom [...]

Daňová licencia

By |2018-03-18T22:27:01+01:00júl 23rd, 2016|Dane, Podnikanie, S.R.O.|

Daňová licencia Čo je vlastne daňová licencia? Povinnosť platiť daňovú licenciu pre právnické osoby vznikla od januára roku 2014 a rozumie sa ňou výška dane, ktorú zaplatíte za zdaňovacie obdobie bez ohľadu na to, či ste dosiahli zisk alebo stratu. Daňovú licenciu teda zaplatíte v podstate za to, že vôbec podnikáte. Povinnosti zaplatiť daňovú licenciu sa nevyhne ani daňovník v prípade platobnej neschopnosti. Jej výška závisí od ročného obratu daňovníka a od skutočnosti, či daňovník je, alebo nie je platiteľom dane. Popis Výška daňovej licencie Právnická osoba s obratom menej ako 500 000 €, neplatiteľ DPH 480 EUR Právnická osoba s [...]

Povinnosti novozaloženej s.r.o. v roku 2016

By |2018-03-18T22:27:57+01:00apríl 15th, 2016|Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|

So začiatkom každého podnikania je spojených aj množstvo rôznych povinností. Je veľmi dôležité rozlišovať založenie spoločnosti a vznik spoločnosti. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným nastáva podpisom spoločenskej zmluvy (ak ju zakladá viacero osôb) alebo zakladateľskej listiny (ak ju zakladá len jedna osoba). Spoločnosť s.r.o. vzniká až dňom zápisu do obchodného registra (ďalej len „OR“). Vklady do základného imania a povinnosti s nimi spojené Peňažné vklady do základného imania sa vkladajú v hotovosti správcovi vkladov (spravidla jeden zo spoločníkov) alebo bezhotovostne na osobitný bankový účet zriadený správcom vkladov v banke a vedenom na jeho meno, keďže spoločnosť ešte nevznikla. Následne, [...]