Súdy

Zmeny v zákone o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch od júla 2018

By |2018-06-26T19:52:58+01:00jún 26th, 2018|Novinky, Súdy, Zmeny v podnikaní|

7 najvýznamnejších zmien v zákone o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch od júla 2018 V roku 2018 sa novelizoval Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Prinášame prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré sa udiali v právnej norme upravujúcej činnosť týchto profesií. Znalci, tlmočníci a prekladatelia sa zaraďujú medzi tzv. slobodné povolania. Musia byť zapísaní v príslušnom zozname, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, a vykonávajú špecifické odborné úkony (ide najmä o spracovanie znaleckých posudkov, prekladov alebo o tlmočenie) a to pre súdy, iné orgány verejnej moci ale aj pre podniky či bežných občanov. Činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sa riadi zákonom č. 382/2004 Z. z. Táto [...]

Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie – výhody a nevýhody

By |2018-04-17T22:03:34+01:00apríl 17th, 2018|Súdy, Zákon|

Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie – výhody a nevýhody Je lepšie domáhať sa svojich práv na všeobecnom súde alebo je lepšie využiť rozhodcovský súd? Prinášame porovnanie ich výhod a nevýhod.  Čo je to rozhodcovský súd? Na začiatok je vhodné najprv vysvetliť rozdiel medzi všeobecným (štátnym) a rozhodcovským súdom. Všeobecným súdom máme na mysli okresný súd, krajský súd a pod. Popri nich existujú aj tzv. rozhodcovské súdy, ktoré sú zriadené v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. V súčasnosti v SR existuje približne 110 rozhodcovských súdov. Ich zoznam môžete nájsť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. [...]