Zákon

Ako poukázať 2 % z dane fyzickej osoby v roku 2018?

By |2018-03-29T12:18:06+01:00marec 29th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie, Zákon|

Ako poukázať 2 % z dane fyzickej osoby v roku 2018? Potrebujete jednoduchý ale hlavne praktický návod ako darovať 2 % z vašich daní ak ste fyzická osoba? Poukazujú sa vždy 2 % z dane? Dokedy je termín na darovanie? Na tieto otázky vám odpovieme v tomto článku. Koľko % zo zaplatenej dane príjmov môže poukázať fyzická osoba (napr. zamestnanec, podnikateľ)? Fyzická osoba (ďalej len „FO“,napr. zamestnanec alebo SZČO – živnostník a pod.) môže poukázať 2 % alebo 3 % z dane z príjmov po splnení zákonom stanovených podmienok. Pre poukázanie 2 % z dane musíte spĺňať tieto podmienky: zamestnanec, [...]

Ochrana obchodného tajomstva

By |2018-03-27T09:49:20+01:00marec 26th, 2018|Podnikanie, Zákon|

Ochrana obchodného tajomstva Pojem obchodné tajomstvo sa v podnikateľskom prostredí používa pomerne často, ale nie vždy správne. Informácie tvoriace obchodné tajomstvo sú často predpokladom úspechu podnikateľa. Často je to práve obchodné tajomstvo, ktoré podnikateľa odlišuje od konkurencie a preto je to hlavný dôvod, ktorý vedie podnikateľov k jeho ochrane a nesprístupňovaniu. Kedy môžeme hovoriť o obchodnom tajomstve a kedy len o citlivej informácii? A ako sa môžeme brániť v prípade porušenia obchodného tajomstva? Na to, aby určitá informácia mohla byť považovaná za obchodné tajomstvo nestačí, aby sme si sami v obchodných dokumentoch uviedli, že daná informácia je obchodným tajomstvom. Je [...]

Novela zákonníka práce v roku 2018

By |2018-03-21T22:07:08+01:00marec 21st, 2018|Podnikanie, Zákon|

Novela zákonníka práce v roku 2018 Začiatkom tohto roka Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou zavádza viacero noviniek v oblasti zamestnávania. Prinášame ich prehľad. Pôvodný návrh ohľadom mzdového zvýhodnenia: zvýšenie minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia poskytovaného za nočnú prácu zo súčasnej sadzby 20 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu nočnej práce na 50 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu, zvýšenie minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok zo súčasnej sadzby 50 % priemerného zárobku zamestnanca na 100 % priemerného zárobku zamestnanca, zavedenie nového osobitného mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a [...]

5 dôležitých zmien v Obchodnom zákonníku

By |2018-03-18T22:29:43+01:00február 8th, 2016|Podnikanie, Zákon|

 Od 01.01.2016 nie je potrebný výpis z bankového účtu pri založení spoločnosti Do 31.12.2015 sa museli peňažné vklady pred vznikom spoločnosti vkladať na osobitný účet v banke. Výpis z tohto bankového účtu sa spolu s písomným vyhlásením správcu vkladu prikladal k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra na preukázanie splatenia peňažných vkladov. Táto povinnosť od 1. januára 2016 zaniká a peňažné vklady sa pri založení spoločnosti vkladajú aj v hotovosti. Na preukázanie splatenia peňažných vkladov pri podávaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra postačuje písomné vyhlásenie správcu vkladu o ich splatení.  Od 01.01.2016 zavedenie registra diskvalifikácií – zoznamu [...]

Zníženie poplatkov pre obchodný register

By |2018-03-18T22:29:57+01:00január 30th, 2016|Podnikanie, Zákon|

Zníženie poplatkov pre obchodný register od 1.1. 2016 Od roku 2016 dochádza k zníženiu poplatkov vo veciach obchodného registra (ďalej len „OR“). Pokles súdnych poplatkov súvisiacich so zakladaním firiem je takmer desaťpercentný, čo znižuje už prvotné vstupné náklady na vznik spoločnosti. Zníženie súdnych poplatkov za zápis spoločnosti do obchodného registra Novelou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) dochádza od 1.1.2016 k zníženiu väčšiny poplatkov vo veciach OR. Pokles poplatkov je takmer desaťpercentný a ich výška už neobsahuje centy, ale je zaokrúhlená [...]