Zrušenie povinnosti skladať ZI do banky

Zrušenie povinnosti skladať ZI do banky

By |2018-03-18T22:26:44+01:00september 9th, 2016|Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|0 Comments

Zrušenie povinnosti skladať základné imanie do banky

Povinnosť skladať základné imanie do banky sa od 1.1.2016 ruší. Pravidlá „zakladania“ sa tak vracajú späť.

V praxi však táto zmena nemala veľký význam. Zákonodarca zrejme chcel zabezpečiť, aby v spoločnostiach s.r.o. bolo základné imanie aj reálne vo výške 5 000€. Čo pri zakladaní aj bolo, ale po založení už nie, nakoľko vložené peniaze bolo možné vybrať a preúčtovať do pokladne. Vo svojej podstate sa teda nič nezmenilo, len sa zaviedla prekážka bez reálneho efektu.

Zavedenie povinnosti skladať imanie na účet v banke spôsoboval v praxi len problémy. Na celý mechanizmus sa museli adaptovať banky, súdy a neposlednom rade aj samotní podnikatelia, ktorí majú z neustálych legislatívnych zmien chaos. Skladanie zákaldného imania na účet nič neprinieslo, len administratívnu záťaž. Zákonodarca zrejme pochopil neefektívnosť tejto zmeny, tak vec navrátil na „začiatok“.

 Podnikateľské prostredie najviac trápi vymožiteľnosť práva, teda aby sa podnikatelia dostali k svojim zaslúženým peniazom ak dodali tovar či službu. Základné imanie je totiž len takpovediac účtovná veličina, ktorá nevypovedá nič o majetku spoločnosti. Naviazanosť na základné imanie je možno vidieť aj na závislosti krízy spoločnosti  od vlastného imania. Vyplýva nám to aj z poslednej novely, ktorou sa zaviedol práve inštitút krízy spoločnosti. Ak je spoločnosť v kríze, tak platia isté obmedzenia a „zabezpečuje“ sa majetok pre prípadných veriteľov. Ak sa však spoločnosť v kríze nenachádza, tak sa uvedené eliminuje. Spoločnosť sa do krízy nedostane, ak navýši vlastné imanie, napríklad aj cez nepeňažný vklad v podobe nacenenia inak bezcennej ochrannej známky či domény. Nie je teda problém inštitút krízy obísť.

Momentálne platí, že spoločníci a konatelia ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri, čo v praxi znamená, že 99% spoločností s.r.o. má základné imanie splatené a teda za záväzky spoločnosti neručia. Je to prakticky „len o zmene jednej vety“, pričom podnikateľ nestráca hotovosť a s peniazmi môže podnikať, pričom kľudne môžu byť aj tzv. jednoeurové s.r.o. Spoločnosti bez majetku, a teda schránky, ktoré slúžia len na prevádzku a toky, pričom sa na nich neukladá majetok by strácali na význame, pretože ich majitelia by totiž tak či onak ručili za záväzky spoločnosti,  a teda museli by ich dlhy tak či onak vykrývať z vlastného majetku. Keďže sa podnikateľovi „neberie“ hotovisť, len sa zvyšuje zabezpečenie, tak by sa mohlo ručiť aj vyššou sumou ako je 5 000€. Princíp obmedzenia ručenia, resp. oddelenie rizika podnikania od súkromného majetku, by v podstate ostal, len by sa „obmedzenie“ ručenia „otupilo“. Iný režim by sa však musel už zvoliť na úrovni akciovej spoločnosti.