KONIEC PODNIKANIA2018-03-05T13:19:48+01:00

Koniec podnikania

Chcete zrušiť svoju podnikateľskú činnosť alebo zrušiť spoločnosť? Máme pre Vás riešenia!

ODPREDAJ SPOLOČNOSTI

Služba „odpredaj spoločnosti“ je určená pre klientov, ktorí sa rozhodli ukončiť svoje podnikanie a ich spoločnosť je v dobrej kondícii, čo znamená, že nemá žiadne podlžnosti voči tretím osobám ani orgánom štátnej správy. Vykonáme kompletnú kontrolu Vašej s.r.o. a ponúkneme ju na odpredaj našim klientom. Zabezpečíme kompletnú dokumentáciu, zápis zmien v OR SR a samozrejme úhradu vopred dohodnutej čiastky.

KONTAKTUJTE NÁS

LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI

V prípade, že ste rozhodli svoje podnikanie ukončiť, a to už z akéhokoľvek dôvodu, sme tu pre Vás. S konkretným postupom Vás oboznámime osobne, telefonicky alebo emailom.

Zároveň Vám ponúkame služby súvisiace s obnovením spoločnosti v likvidácii res. VYSTÚPENIE Z LIKVIDÁCIE.

KONTAKTUJTE NÁS

KONKURZ  SPOLOČNOSTI

Štatutárny orgán spoločnosti je povinný podať Návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti v prípade, ak je spoločnosť v úpadku, teda v prípade, že voči spoločnosti smerujú aspoň dve pohľadávky rôznych veriteľov, od ktorých splatnosti uplynulo viac ako 30 dní alebo hodnota splatných záväzkov spoločnosti presahuje hodnotu majetku spoločnosti. Ak nie je podaný tento návrh podnikateľom včas veriteľom, zodpovedá za škodu, ktorá im v dôsledku jeho konania vznikla, okrem prípadu, že preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

KONTAKTUJTE NÁS

ZLÚČENIE SPOLOČNOSTÍ

Zlúčenie obchodných spoločností (napr. aj s.r.o.) je jedným zo spôsobov zániku obchodných spoločností. Presnú odpoveď ponúka Obchodný zákonník v § 69. Obchodný zákonník hovorí, že ,,zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností“. Obchodný zákonník pripúšťa len zlúčenie spoločností s rovnakou právnou formou (zanikajúca spoločnosť a nástupnícka spoločnosť), výnimkou je len zlúčenie spoločností s ručením obmedzeným do akciovej spoločnosti. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať a určite spoločne nájdeme riešenie k Vašej spokojnosti.

KONTAKTUJTE NÁS

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTÍ Z ÚRADNEJ MOCI (EX OFFO)

Existuje možnosť, kedy môže o zrušení spoločnosti rozhodnúť súd, a to bez akejkoľvek aktivity podnikateľa. Podnikateľ sa o začatí konania o zrušenie spoločnosti dozvie až doručením uznesenia súdu. Takýto spôsob ukončenia spoločnosti sa nazýva zrušenie spoločnosti ex offo (výmaz, čo znamená na základe úradnej povinnosti), čiže z akejsi úradnej povinnosti súdu (bez toho, že by musela legitimovaná osoba podávať riadny návrh) za predpokladu, že existujú okolnosti s ktorými Obchodný zákonník spája možnosť takéhoto zrušenia. V prípade otázok alebo záujmu nás neváhajte kontaktovať.

KONTAKTUJTE NÁS

ODPREDAJ OBCHODNÉHO PODIELU ZA ÚČELOM VSTUPU

Máte zaujímavú myšlienku alebo výbornú obchodnú príležitosť? Veľmi radi Váš nápad, samozrejme s Vaším súhlasom, predstavíme našim bonitnejším klientom a v prípade záujmu uskutočníme stretnutie. Počas celého priebehu tvorenia finančného plánu Vás budeme sprevádzať a budeme Vašou oporou v administrative.

KONTAKTUJTE NÁS

ODPREDAJ OBCHODNÉHO PODIELU PROBLEMATICKEJ SPOLOČNOSTI

Ak sa Vaša spoločnosť zo dňa na deň ocitne v situácii, kedy nemôže plniť svoje záväzky a nedokáže Vám generovať zisk, či práve naopak, viac a viac zadlžuje, je to presne tá situácia, kedy treba problematickú spoločnosť prenechať krízovému manažmentu a je len na Vás, či dočasne alebo trvalo odovzdáte/prevediete obchodný podiel a Vy sa tak odbremeníte.

KONTAKTUJTE NÁS