Blog

Premlčanie spotrebiteľských nárokov – nová právna úprava

By |2019-04-01T20:48:35+01:00apríl 1st, 2019|Novinky, Podnikanie, Zákon|

Premlčanie spotrebiteľských nárokov - nová právna úprava   Novela Občianskeho zákonníka účinná od 05.12.2018 zmenila vymáhanie a zabezpečenie nárokov voči spotrebiteľom. Po novom už nebudú podnikatelia úspešní pri vymáhaní premlčaných spotrebiteľských nárokov. Tým núti podnikateľov, aby si svoje nároky voči spotrebiteľom uplatňovali včas, kým neuplynie zákonná premlčacia doba. Súčasne novela zakazuje zabezpečenie premlčaných nárokov voči spotrebiteľom, napr. dohodou o zrážkach zo mzdy alebo ručením. Jedinú výnimku predstavuje realizácia záložného práva, ktorým možno uspokojiť aj premlčanú pohľadávku. Toto a ďalšie informácie sa dočítate v nasledujúcom článku. Vo všeobecnosti sa dá domáhať práva (napr. na zaplatenie splatnej faktúry) aj po uplynutí premlčacej doby. Napríklad, [...]

Rekreačné poukazy v praxi – najčastejšie otázky

By |2019-03-18T13:16:39+01:00marec 18th, 2019|Novinky, Peniaze, Zákon|

Rekreačné poukazy v praxi – najčastejšie otázky Už niekoľko týždňov sa medzi zamestnancami a zamestnávateľmi opakuje téma využitia rekreačných poukazov, s čím sa pre mnohých vytvára veľa otázok, na ktoré hľadajú odpovede. My Vám však prinášame odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa práve tejto témy. Viac sa dočítate už v nasledujúcich riadkoch. Ako dlho musí byť zamestnanec zamestnaný vo firme, aby mu bol rekreačný pobyt preplatený? Musí mať pracovnú zmluvu na dobu neurčitú? Zákon hovorí o základnej podmienke na deklarovanie príspevku - trvanie pracovného pomeru. Bližšie podmienky neurčuje. Znamená to, že môže ísť o pracovný pomer na dobu neurčitú, [...]

Zmeny v podnikaní v roku 2019

By |2019-02-28T13:06:28+01:00február 28th, 2019|Novinky, Podnikanie, Zmeny v podnikaní|

Zmeny v podnikaní v roku 2019 S príchodom nového roku 2019 prišlo niekoľko legislatívnych zmien, ktoré zasiahnu nielen živnostníka, ale aj veľkého zamestnávateľa. Prinášame vám komplexný prehľad toho najdôležitejšieho, čo môže ovplyvniť aj vaše podnikanie rozdelených do 25 bodoch. Viac sa dočítate už v nasledujúcom článku. 1. Vyššia minimálna mzda Kým v minulom roku bola minimálna mzda 480 € mesačne, od 01.01. 2019 sa zvýšila o 40 € na 520 €. Zamestnávatelia tak od nového roka musia rešpektovať nárast minimálnej mzdy o 8,33 %. Pri hodinovej minimálnej mzde dochádza k nárastu o 0,23 €, t. j. na 2,989 €. [...]

Automobil v podnikaní fyzickej osoby v roku 2018 (daňové hľadisko)

By |2019-02-05T14:51:10+01:00december 8th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie|

Automobil v podnikaní fyzickej osoby v roku 2018 (daňové hľadisko) Aké náklady (výdavky) si môže podnikateľ – fyzická osoba zahrnúť do daňových výdavkov pri obstaraní automobilu na podnikateľské účely? Je rozdiel v tom, či má podnikateľ automobil zahrnutý do obchodného majetku alebo ak automobil zahrnutý do obchodného majetku nie je? Viac informácií sa dozviete v nasledujúcom článku. Podnikateľ – fyzická osoba môže využívať automobil v podnikaní, ktorý je zaradený do obchodného majetku alebo do obchodného majetku zaradený nie je. V prípade automobilu nezaradeného do obchodného majetku ide vlastne o využívanie vlastného súkromného automobilu, t.j. podnikateľ, ktorý ho využíva ho má vo [...]

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

By |2019-03-29T21:50:06+01:00november 7th, 2018|Novinky, Podnikanie, S.R.O., Zmeny v podnikaní|

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra   Takmer všetky firmy budú mať od 01.11.2018 povinnosť zapísať do obchodného registra nový údaj - informáciu o takzvanom konečnom užívateľovi výhod. Táto povinnosť sa však vzťahuje aj na staršie spoločnosti, ktoré si ju musia splniť do konca roka 2019. Kto je to vlastne konečný užívateľ výhod a aké údaje je potrebné zapísať? Bližšie informácie o tejto novinke a povinnosti ako aj možnosti riešenia sa dozviete v nasledujúcom článku. Novela zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prináša od [...]

Automobil v podnikaní s.r.o. v roku 2018 (daňové hľadisko)

By |2018-11-05T12:57:42+01:00november 5th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie, S.R.O.|

Automobil v podnikaní s.r.o. v roku 2018 (daňové hľadisko) Akým spôsobom môže právnická osoba (napríklad s.r.o.) obstarať automobil na podnikanie? Aké výdavky (resp. náklady) si môže pri jednotlivých formách obstarania uplatniť do daňových výdavkov? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v tomto článku. To, aké výdavky (resp. náklady) si môže účtovná jednotka – napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) uplatniť do daňových výdavkov pri používaní automobilu v podnikaní, závisí od typu jeho obstarania. Účtovná jednotka môže obstarať automobil na podnikateľské účely najmä týmito spôsobmi: obstaranie kúpou (z vlastných prostriedkov alebo pomocou úveru), obstaranie formou finančného prenájmu – [...]

Živnosť počas materskej a rodičovskej dovolenky

By |2018-10-31T20:21:57+01:00október 31st, 2018|Podnikanie|

Založenie živnosti počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky v roku 2018 Založenia živnosti počas materskej a rodičovskej dovolenky npadlo už nejednu mamičku, preto Vám prinášame článok venovaný pre matky, ktoré sú zamestnané a pred nástupom na materskú dovolenku mali príjem zo závislej činnosti (t.j. zo zamestnania). Môže ísť o založenie živnosti a podnikanie, ako je napríklad pečenie tort či zákuskov, vykonávanie účtovníckych služieb či háčkovanie hračiek a podobne.   Môže prísť matka o materské alebo rodičovský príspevok, ak začne podnikať, príp. mať príjmy zo zamestnania? Matka sa môže rozhodnúť pre založenie živnosti počas poberania materského alebo rodičovského príspevku a [...]

Príjem z prenájmu a hypotéka

By |2018-10-22T12:37:02+01:00október 22nd, 2018|Banka, Peniaze|

Príjem z prenájmu a hypotéka Prenajímate nehnuteľnosť a chcete požiadať o hypotekárny úver? Ktoré banky akceptujú pri žiadosti o hypotéku aj príjem z prenájmu? V akej výške a za akých podmienok? Na všetky tieto a aj mnohé ďalšie otázky vám odpovieme v nasledujúcich riadkoch. Nájsť konkrétnu odpoveď na túto problematiku nie je tak jednoduché, nakoľko je internet plný informácií, niektoré však nie sú dostatočné alebo nevyriešia problém, ktorý sa tak snažíme svojpomocne vyriešiť. Webstránky jednotlivých bánk totiž poskytujú len stručnú informáciu, ale či je pre nich príjem z prenájmu akceptovateľným, sa detajlne nedozviete. Na pobočkách sa často tiež dočkáte rozporuplných informácií, a vzhľadom k veľkej fluktuácii [...]

Platby v hotovosti u podnikateľov 2018

By |2018-10-15T11:59:41+01:00október 15th, 2018|Dane a účtovníctvo, Podnikanie|

Platby v hotovosti u podnikateľov v roku 2018 Do akej sumy môže podnikateľ vykonať platbu v hotovosti v roku 2018? Aká je maximálna výška platby v hotovosti? Kedy je povinný evidovať tržbu v hotovosti prostredníctvom registračnej pokladnice v roku 2018? Prinášame vám prehľad obmedzenia platieb v hotovosti, ako aj zmeny, ktoré čakajú podnikateľov, ktorí používajú registračnú pokladnicu.   S platbami v hotovosti súvisí aj používanie registračnej pokladnice. V článku nájdete aj to, kto má povinnosť evidovať prijatie hotovosti prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice a aké zmeny v tejto oblasti čakajú podnikateľov. Platby v hotovosti upravuje zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb [...]