Dane

Automobil v podnikaní fyzickej osoby v roku 2018 (daňové hľadisko)

By |2019-02-05T14:51:10+01:00december 8th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie|

Automobil v podnikaní fyzickej osoby v roku 2018 (daňové hľadisko) Aké náklady (výdavky) si môže podnikateľ – fyzická osoba zahrnúť do daňových výdavkov pri obstaraní automobilu na podnikateľské účely? Je rozdiel v tom, či má podnikateľ automobil zahrnutý do obchodného majetku alebo ak automobil zahrnutý do obchodného majetku nie je? Viac informácií sa dozviete v nasledujúcom článku. Podnikateľ – fyzická osoba môže využívať automobil v podnikaní, ktorý je zaradený do obchodného majetku alebo do obchodného majetku zaradený nie je. V prípade automobilu nezaradeného do obchodného majetku ide vlastne o využívanie vlastného súkromného automobilu, t.j. podnikateľ, ktorý ho využíva ho má vo [...]

Automobil v podnikaní s.r.o. v roku 2018 (daňové hľadisko)

By |2018-11-05T12:57:42+01:00november 5th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie, S.R.O.|

Automobil v podnikaní s.r.o. v roku 2018 (daňové hľadisko) Akým spôsobom môže právnická osoba (napríklad s.r.o.) obstarať automobil na podnikanie? Aké výdavky (resp. náklady) si môže pri jednotlivých formách obstarania uplatniť do daňových výdavkov? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v tomto článku. To, aké výdavky (resp. náklady) si môže účtovná jednotka – napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) uplatniť do daňových výdavkov pri používaní automobilu v podnikaní, závisí od typu jeho obstarania. Účtovná jednotka môže obstarať automobil na podnikateľské účely najmä týmito spôsobmi: obstaranie kúpou (z vlastných prostriedkov alebo pomocou úveru), obstaranie formou finančného prenájmu – [...]

Ako odviesť zrážkovú daň pri výplate dividendy

By |2018-06-19T20:11:05+01:00jún 19th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie|

Ako odviesť zrážkovú daň v roku 2018 pri výplate dividendy za rok 2017? Ak je podiel na zisku (dividenda) vyplácaná rezidentovi SR, ktorý sa podieľa na základnom imaní, je potrebné zdaniť tento príjem sadzbou 7 %. Postup, ako správne odviesť zrážkovú daň, ako a dokedy podať oznámenie o zrazení a odvedení dane, či vykonať prípadnú registráciu, sa dozviete v nasledujúcom článku.   Zdaňovanie dividend v roku 2018 zo zisku za rok 2017 Po skončení účtového (resp. zdaňovacieho obdobia) a podaní daňového priznania majitelia firiem rozmýšľajú nad vyplatením podielov na zisku (resp. dividend). Ak účtovné obdobie začalo 01.01.2017 alebo neskôr vrámci roka, vyplatené dividendy [...]

Živnostníci a odložené daňové priznania

By |2018-06-13T19:54:16+01:00jún 13th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie|

Živnostníci, pozor na odložené daňové priznania! Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí si odložili daňové priznanie do konca júna by mali zvýšiť svoju pozornosť. Dva dni rozhodnú o tom, či budú môcť podať daňové priznanie ešte aj v papierovej podobe alebo už len elektronicky. Prečítajte si viac v nasledujúcich riadkoch tohto článku.  Na čo si dávať pozor pri odloženom daňovom priznaní v roku 2018 Najviac daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania na koniec júna (173 317). V tomto prípade chce však finančná správa upozorniť, že termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov je v prípade júnového termínu pre víkend posunutý až [...]

Zdaňovanie digitálnych platforiem od roku 2018

By |2018-06-05T12:04:06+01:00jún 5th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Novinky, Podnikanie, Zákon|

Zdaňovanie digitálnych platforiem od roku 2018 Od januára 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá novým spôsobom upravuje povinnosti daňovníkov, ktorí v Slovenskej republike prevádzkujú digitálne platformy. Táto novela upravuje aj povinnosti daňovníkov, ktorí cez tieto platformy poskytujú služby prepravy a ubytovania. O aké zmeny vlastne ide? Viac v článku.  Čo je to digitálna platforma? Podľa § 2 písm. ag) zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je digitálnou platformou hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správcu aplikácií. Na Slovensku pôsobí napríklad tento typ digitálnych platforiem: [...]

Ako poukázať 2 % z dane fyzickej osoby v roku 2018?

By |2018-03-29T12:18:06+01:00marec 29th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie, Zákon|

Ako poukázať 2 % z dane fyzickej osoby v roku 2018? Potrebujete jednoduchý ale hlavne praktický návod ako darovať 2 % z vašich daní ak ste fyzická osoba? Poukazujú sa vždy 2 % z dane? Dokedy je termín na darovanie? Na tieto otázky vám odpovieme v tomto článku. Koľko % zo zaplatenej dane príjmov môže poukázať fyzická osoba (napr. zamestnanec, podnikateľ)? Fyzická osoba (ďalej len „FO“,napr. zamestnanec alebo SZČO – živnostník a pod.) môže poukázať 2 % alebo 3 % z dane z príjmov po splnení zákonom stanovených podmienok. Pre poukázanie 2 % z dane musíte spĺňať tieto podmienky: zamestnanec, [...]

Elektronické podanie daňového priznania PO

By |2018-03-18T22:31:21+01:00marec 16th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie|

Elektronické podanie daňového priznania Firmy podávajú daňové priznanie už len elektronicky. Kroky, ktoré musia urobiť si prečítajte v tomto článku. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri SR ako aj ich zástupcov podávajú tohtoročné priznania k dani z príjmov už len elektronicky a to najneskôr do 3. apríla, ak si lehotu nepredĺžia. Na elektronickú komunikáciu sa však musia najskôr registrovať na portáli Finančnej správy (www.financnasprava.sk). Právnické osoby, ktoré tento rok ešte finančnej správe nemuseli podávať žiadne dokumenty elektronicky, napríklad k dani z motorových vozidiel, a nie sú stále zaregistrované, musia tak spraviť v najbližších dňoch. Finančná správa zároveň pripomína, že sa registruje [...]

Daňové priznanie FO za rok 2017

By |2018-03-16T11:30:42+01:00marec 14th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie|

Daňové priznanie za rok 2017 (podané v roku 2018) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2017 sa podáva v lehote do 03.04.2018 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je určený pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa (t.j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy [...]

Byť či nebyť platiteľom DPH?

By |2018-03-16T11:31:13+01:00marec 6th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|

Byť či nebyť platiteľom DPH? Veľká časť začínajúcich podnikateľov rozmýšľa, či sa stať alebo nestať platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”). Poznáme dva varianty: neplatiteľ DPH: takýto podnikateľský subjekt DPH vôbec „nerieši“. Na fakturách udáva jednu konečnú sumu, ktorú mu objednávateľ zaplatí. platiteľ DPH: spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH musí k svojej predajnej cene pripočítať ešte 20 % - nú daň z pridanej hodnoty. Ako sme už spomenuli vyššie, platitelia DPH k cene svojich tovarov a služieb pripočítavajú ešte 20 %-nú DPH. Na prvý pohľad sa síce javí, že platitelia DPH sú oproti neplatiteľom drahší o [...]