Začiatok podnikania

Oplatí sa v roku 2018 živnosť alebo s.r.o.?

By |2018-04-27T12:52:04+01:00apríl 27th, 2018|Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|

Oplatí sa v roku 2018 živnosť alebo s.r.o.?Zvažujete či je pre vás výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.? Okrem výšky daní a odvodov je potrebné myslieť aj na ďalšie fakty.Otázku, či sa viac oplatí podnikať formou spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) alebo je výhodnejšie založiť si živnosť, si kladú mnohí či už začínajúci alebo zabehnutí podnikatelia. V niektorých prípadoch, častokrát u živnostníkov, ktorých odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne narástli, zase príde otázka, či by nebolo výhodnejšie podnikať ako jednoosobová s.r.o. a týmto vysokým odvodom sa vyhnúť. Alebo opačne, či nie je výhodnejšia živnosť, nakoľko paušálne výdavky sú v súčasnosti priaznivo [...]

Byť či nebyť platiteľom DPH?

By |2018-03-16T11:31:13+01:00marec 6th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|

Byť či nebyť platiteľom DPH? Veľká časť začínajúcich podnikateľov rozmýšľa, či sa stať alebo nestať platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”). Poznáme dva varianty: neplatiteľ DPH: takýto podnikateľský subjekt DPH vôbec „nerieši“. Na fakturách udáva jednu konečnú sumu, ktorú mu objednávateľ zaplatí. platiteľ DPH: spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH musí k svojej predajnej cene pripočítať ešte 20 % - nú daň z pridanej hodnoty. Ako sme už spomenuli vyššie, platitelia DPH k cene svojich tovarov a služieb pripočítavajú ešte 20 %-nú DPH. Na prvý pohľad sa síce javí, že platitelia DPH sú oproti neplatiteľom drahší o [...]

Ako založiť s.r.o.? Krok za krokom.

By |2018-03-18T22:27:14+01:00február 17th, 2018|Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|

Kroky ako založiť s.r.o. Tento blog by som rád venoval tomu, čo všetko obnáša založiť si svoju firmu – konkrétne s.r.o. Množstvo ľudí, hlavne laikov v danom obore si myslí, že je to takpovediac jednoduchá záležitosť. Prejdeme si preto krok za krokom, na čo nesmieme pri zakladaní spoločnosti s.r.o. zabudnúť. Zámerne zároveň uvádzam čas a náklady vynaložené pri každom kroku. Ak by ste si zvolili cestu, ktorou sa vyberiete svojpomocne, mali by ste prejsť postupne týmito krokmi: 1. Voľba názvu firmy, 2. Výber sídla firmy, 3. Voľba predmetov podnikania, 4. Vypracovanie potrebných dokumentov, 5. Vyžiadanie súhlasu správcu dane, 6. [...]

Zrušenie povinnosti skladať ZI do banky

By |2018-03-18T22:26:44+01:00september 9th, 2016|Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|

Zrušenie povinnosti skladať základné imanie do banky Povinnosť skladať základné imanie do banky sa od 1.1.2016 ruší. Pravidlá „zakladania“ sa tak vracajú späť. V praxi však táto zmena nemala veľký význam. Zákonodarca zrejme chcel zabezpečiť, aby v spoločnostiach s.r.o. bolo základné imanie aj reálne vo výške 5 000€. Čo pri zakladaní aj bolo, ale po založení už nie, nakoľko vložené peniaze bolo možné vybrať a preúčtovať do pokladne. Vo svojej podstate sa teda nič nezmenilo, len sa zaviedla prekážka bez reálneho efektu. Zavedenie povinnosti skladať imanie na účet v banke spôsoboval v praxi len problémy. Na celý mechanizmus sa museli adaptovať banky, súdy a neposlednom [...]

Povinnosti novozaloženej s.r.o. v roku 2016

By |2018-03-18T22:27:57+01:00apríl 15th, 2016|Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|

So začiatkom každého podnikania je spojených aj množstvo rôznych povinností. Je veľmi dôležité rozlišovať založenie spoločnosti a vznik spoločnosti. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným nastáva podpisom spoločenskej zmluvy (ak ju zakladá viacero osôb) alebo zakladateľskej listiny (ak ju zakladá len jedna osoba). Spoločnosť s.r.o. vzniká až dňom zápisu do obchodného registra (ďalej len „OR“). Vklady do základného imania a povinnosti s nimi spojené Peňažné vklady do základného imania sa vkladajú v hotovosti správcovi vkladov (spravidla jeden zo spoločníkov) alebo bezhotovostne na osobitný bankový účet zriadený správcom vkladov v banke a vedenom na jeho meno, keďže spoločnosť ešte nevznikla. Následne, [...]