Monthly Archives: jún 2018

Zmeny v zákone o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch od júla 2018

By |2018-06-26T19:52:58+01:00jún 26th, 2018|Novinky, Súdy, Zmeny v podnikaní|

7 najvýznamnejších zmien v zákone o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch od júla 2018 V roku 2018 sa novelizoval Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Prinášame prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré sa udiali v právnej norme upravujúcej činnosť týchto profesií. Znalci, tlmočníci a prekladatelia sa zaraďujú medzi tzv. slobodné povolania. Musia byť zapísaní v príslušnom zozname, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, a vykonávajú špecifické odborné úkony (ide najmä o spracovanie znaleckých posudkov, prekladov alebo o tlmočenie) a to pre súdy, iné orgány verejnej moci ale aj pre podniky či bežných občanov. Činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sa riadi zákonom č. 382/2004 Z. z. Táto [...]

Ako odviesť zrážkovú daň pri výplate dividendy

By |2018-06-19T20:11:05+01:00jún 19th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie|

Ako odviesť zrážkovú daň v roku 2018 pri výplate dividendy za rok 2017? Ak je podiel na zisku (dividenda) vyplácaná rezidentovi SR, ktorý sa podieľa na základnom imaní, je potrebné zdaniť tento príjem sadzbou 7 %. Postup, ako správne odviesť zrážkovú daň, ako a dokedy podať oznámenie o zrazení a odvedení dane, či vykonať prípadnú registráciu, sa dozviete v nasledujúcom článku.   Zdaňovanie dividend v roku 2018 zo zisku za rok 2017 Po skončení účtového (resp. zdaňovacieho obdobia) a podaní daňového priznania majitelia firiem rozmýšľajú nad vyplatením podielov na zisku (resp. dividend). Ak účtovné obdobie začalo 01.01.2017 alebo neskôr vrámci roka, vyplatené dividendy [...]

Živnostníci a odložené daňové priznania

By |2018-06-13T19:54:16+01:00jún 13th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie|

Živnostníci, pozor na odložené daňové priznania! Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí si odložili daňové priznanie do konca júna by mali zvýšiť svoju pozornosť. Dva dni rozhodnú o tom, či budú môcť podať daňové priznanie ešte aj v papierovej podobe alebo už len elektronicky. Prečítajte si viac v nasledujúcich riadkoch tohto článku.  Na čo si dávať pozor pri odloženom daňovom priznaní v roku 2018 Najviac daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania na koniec júna (173 317). V tomto prípade chce však finančná správa upozorniť, že termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov je v prípade júnového termínu pre víkend posunutý až [...]

Zdaňovanie digitálnych platforiem od roku 2018

By |2018-06-05T12:04:06+01:00jún 5th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Novinky, Podnikanie, Zákon|

Zdaňovanie digitálnych platforiem od roku 2018 Od januára 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá novým spôsobom upravuje povinnosti daňovníkov, ktorí v Slovenskej republike prevádzkujú digitálne platformy. Táto novela upravuje aj povinnosti daňovníkov, ktorí cez tieto platformy poskytujú služby prepravy a ubytovania. O aké zmeny vlastne ide? Viac v článku.  Čo je to digitálna platforma? Podľa § 2 písm. ag) zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je digitálnou platformou hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správcu aplikácií. Na Slovensku pôsobí napríklad tento typ digitálnych platforiem: [...]