Monthly Archives: apríl 2016

Novinka – Jednoduchá akciová spoločnosť

By |2018-03-18T22:29:29+01:00apríl 15th, 2016|Novinky, Podnikanie|

Na Slovensku vznikne nový typ obchodnej spoločnosti - jednoduchá akciová spoločnosť (j.a.s.). Jej účinnosť bude nadobudnutá od 1. januára 2017 a od tohto dátumu bude možné na Slovensku okrem štyroch súčasných obchodných spoločností (v.o.s, k.s., s.r.o., a.s.) založiť aj piatu, a teda jednoduchú spoločnosť na akcie. Bude jej venovaný nový, šiesty diel Obchodného zákonníka v rámci obchodných spoločností (novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; Obchodný zákonník ďalej len „OBZ“). Čo všetko môžeme pri založení j.a.s. očakávať? Jednoduchá spoločnosť na akcie by mala byť ideálnou formou podnikania pre začínajúce projekty (tzv. Startupy) ponúkajúce nové alebo významne [...]

Povinnosti novozaloženej s.r.o. v roku 2016

By |2018-03-18T22:27:57+01:00apríl 15th, 2016|Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|

So začiatkom každého podnikania je spojených aj množstvo rôznych povinností. Je veľmi dôležité rozlišovať založenie spoločnosti a vznik spoločnosti. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným nastáva podpisom spoločenskej zmluvy (ak ju zakladá viacero osôb) alebo zakladateľskej listiny (ak ju zakladá len jedna osoba). Spoločnosť s.r.o. vzniká až dňom zápisu do obchodného registra (ďalej len „OR“). Vklady do základného imania a povinnosti s nimi spojené Peňažné vklady do základného imania sa vkladajú v hotovosti správcovi vkladov (spravidla jeden zo spoločníkov) alebo bezhotovostne na osobitný bankový účet zriadený správcom vkladov v banke a vedenom na jeho meno, keďže spoločnosť ešte nevznikla. Následne, [...]